,

Επική κατεδάφιση φουγάρου (Βίντεο)

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την κατεδάφιση ενός τεράστιου φουγάρου. Η πτώση ήταν τόσο αργή σαν να την έβλεπαν σε slow motion.

Δείτε το βίντεο παρακάτω!